My World - nowa akcja ONZ

Każdy zasługuje na lepszy świat!

Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła akcję o nazwie “My World”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na istotne sprawy, którymi powinni zająć się rządy państw całego świata, aby dążyć do poprawy warunków bytu społeczeństw – szczególnie tych z uboższych i mniej rozwiniętych części naszego globu.* My World* wyróżnia szesnaście podstawowych celów, które przede wszystkim powinni realizować politycy:

- Lepsze warunki pracy

- Lepsza opieka zdrowotna

- Wsparcie dla tych, którzy nie mogą pracować

- Dostęp do czystej wody i kanalizacji

- Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

- Odpowiedzialność i szczerość państwowych rządów

- Ochrona przed przemocą i przestępczością

- Dostep do telefonii oraz internetu

- Dobra edukacja

- Zdrowa i dostępna dla każdego żywność

- Lepszy transport i drogi

- Równość pomiędzy kobietami i mężczyznami

- Wolność polityczna

W pełni popieramy te cele i zachęcamy Was do zajrzenia na stronę akcji, którą znajdziecie pod adresem: http://www.myworld2015.org/

Środa, 03. Kwietnia 2013

fb custom audience

adform