Anastasiya broni Małą
Diva chciał ją 'wyłączyć' jak laptopa