1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) okresla zasady korzystania przez Uzytkowników (dalej jako „Uzytkownicy”) z serwisu internetowego dostepnego pod adresem www.mtv.pl (dalej jako „Serwis”) oraz z uslug oferowanych za jego posrednictwem.
1.2. Wlascicielem Serwisu oraz uslugodawca jest VIMN Netherlands BV z siedziba siedziba przy tt. Neveritaweg 6,1033 WC Amsterdam, Holandia, podmiot prawa holenderskiego, wpisany do rejestru handlowego Amsterdamu pod numerem akt 33255367 (dalej jako „VIMN”).
1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna.
1.4. Za posrednictwem Serwisu, VIMN swiadczy uslugi polegajace na dostepie do:
a) ramówki tj. informacji i opisów programów;
b) dostepie do informacji o artystach;
c) dostepie do konkursów;
d) dostepie do informacji o wydarzeniach kulturalnych;
zwane dalej lacznie „Uslugami”.
1.5. Korzystanie z Serwisu oraz Uslug oferowanych za jego posrednictwem w przypadku Uzytkowników nie posiadajacych pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych, w tym osób, które nie ukonczyly 18 lat, (dalej jako „Uzytkownicy niepelnoletni”) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
1.6. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu oraz przystapienie Uzytkownika do umowy dotyczacej swiadczenia Uslug na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Zasady dostepu Uzytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

2.1. Dostep do Serwisu posiadaja wszyscy uzytkownicy sieci Internet bez koniecznosci spelnienia jakichkolwiek formalnosci, w szczególnosci dostep ten nie jest uzalezniony od dokonania przez Uzytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
2.2. Strona internetowa Serwisu jest optymalizowana do rozdzielczosci 1024 x 768. Do prawidlowego i bezpiecznego korzystania z Serwisu, Uzytkownik powinien:
a) uzywac aktualnych wersji popularnych przegladarek dostepnych w danym momencie na rynku; b) od czasu do czasu zaakceptowac oprogramowanie Flash Player.
2.3. VIMN nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy techniczne badz ograniczenia techniczne wystepujace w sprzecie komputerowym, z którego korzysta Uzytkownik, a które uniemozliwiaja Uzytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego posrednictwem Uslug.

3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

3.1. Uzytkownik zobowiazany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiazujacym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególnosci w sposób nie naruszajacy praw osób trzecich oraz praw i interesów VIMN.
3.2. Uzytkownik jest zobowiazany w szczególnosci do:
a) korzystania z Serwisu w sposób niezaklócajacy jego funkcjonowania, w szczególnosci poprzez uzycie okreslonego oprogramowania lub urzadzen;
b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciazliwy dla innych Uzytkowników lub dla VIMN, z poszanowaniem przyslugujacych im praw.

4. Odpowiedzialnosc VIMN

4.1. VIMN prowadzi biezacy nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniajacy poprawnosc jego dzialania. Jednakze VIMN nie gwarantuje stalej dostepnosci do Serwisu, jak równiez jego bezblednego funkcjonowania w szczególnosci ze wzgledu na okolicznosci wymienione w pkt 4.2. ponizej oraz przerw w funkcjonowaniu wywolanych sila wyzsza.
4.2. VIMN zastrzega sobie mozliwosc wycofania lub modyfikacji okreslonych opcji oraz Uslug Serwisu oraz prawo do przejsciowego zaprzestania dzialania Serwisu z waznych przyczyn (np. ze wzgledu na ochrone prywatnosci lub innych wzgledów uzasadnionych przepisami prawa, czynnosci konserwacyjnych lub zwiazanych z modyfikacja Serwisu).
4.3. VIMN nie ponosi w szczególnosci odpowiedzialnosci za:
a) szkody powstale w nastepstwie zaklócen w dzialaniu Serwisu lub jego niedostepnosci, spowodowane przyczynami niezaleznymi od VIMN lub które nastapily wskutek zdarzen, którym VIMN nie bylo w stanie zapobiec;
b) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Uzytkownika postanowien niniejszego Regulaminu.
4.4. Z faktu, ze Serwis moze byc laczony poprzez odeslania internetowe (linki) z serwisami internetowymi nalezacymi do osób trzecich, nie wynika, ze VIMN ponosi odpowiedzialnosc za dzialalnosc tych serwisów lub ich zawartosc.

5. Polityka prywatnosci w Serwisie

5.1. VIMN szanuje prawo Uzytkowników do ich prywatnosci.
5.2. Wiecej informacji na temat zasad poszanowania Twojej prywatnosci znajdziesz w naszej Polityce Ochrony Prywatnosci.

6. Reklamacje oraz kontakt z VIMN

6.1. Wszelkie reklamacje zwiazane ze swiadczeniem za posrednictwem Serwisu Uslug oraz pytania dotyczace uzytkowania Serwisu nalezy skladac na adres poczty elektronicznej: mtv@mtv.pl lub na adres korespondencyjny (w jezyku polskim):
VIMN Netherlands BV
NDSM-plein 6, 1033 WB Amsterdam, Holandia
6.2. Reklamacja powinna zawierac w swej tresci: imie, nazwisko Uzytkownika, jego dokladny adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, jak równiez dokladny opis i powód reklamacji.
6.3. VIMN rozpatruje reklamacje w ciagu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwlocznie Uzytkownika, za pomoca poczty elektronicznej lub pod adres korespondencyjny podany w reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagaja uzupelnienia VIMN zwraca sie, przed rozpatrzeniem reklamacji, do skladajacego reklamacje o jej uzupelnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjasnien przez Uzytkownika przedluza odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
6.4. Rozpatrzenie reklamacji przez VIMN jest ostateczne, przez co nalezy rozumiec, ze Uzytkownikowi nie przysluguje prawo odwolania sie od decyzji VIMN do VIMN.
6.5. Reklamacje bedace nastepstwem niestosowania sie do tresci niniejszego Regulaminu nie beda przez VIMN rozpatrywane.

7. Postanowienia koncowe

7.1. Uzytkownik moze w dowolnym czasie zrezygnowac z korzystania z Serwisu, w szczególnosci wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w tresci Regulaminu.
7.2. VIMN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z waznych przyczyn dotyczacych VIMN, Serwisu lub dostepnych za jej pomoca Uslug, przy czym zmiana taka nie moze wplywac negatywnie na prawa lub obowiazki Uzytkownika.
7.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegaja prawu polskiemu.
7.4. Uzytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o Uslugach oferowanych za posrednictwem Serwisu na jego stronach internetowych.
7.5. Uzytkownik moze uzyskac nieodplatnie dostep do niniejszego Regulaminu w kazdym czasie za posrednictwem odsylacza zamieszczonego na stronie glównej Serwisu, w formie, która umozliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Data ostatniej modyfikacji: 04 czerwca 2018 r.